Over ons

Drawing Centre Diepenheim is hét kunstpodium voor tekenen in Nederland. Samen met kunstenaars, makers en denkers wil Drawing Centre Diepenheim diverse visies op het heden in kaart brengen, van verschillende gezichtspunten op de samenleving tot persoonlijke ervaringen. Dit doen we middels een uitgebreid programma aan presentaties, educatie en publieksactiviteiten.

Tekenen als basis van ideeën

Drawing Centre Diepenheim stelt dat de waarde van tekenen altijd actueel is. Tekenen staat aan de basis van ideeën en vormt de grondslag voor vele en diverse kunstpraktijken. Drawing Centre Diepenheim stimuleert het denkend, invoelend en onderzoekend studeren op tekenen als verbindend medium en faciliteert dat door als kunstpodium trefpunt te zijn voor ontmoeting, onderzoek en uitwisseling.

Alle Jong, tekening in tentoonstelling Sketchy Fables, 2022

Een nieuwe taal
Als we als kunstpodium in Diepenheim uitzoomen in de tijd – maanden, jaren, decennia – dan zien we dat er om ons heen een continu proces gaande is van zorg dragen voor, én van verandering. Tuinen, mensen, gebouwen, initiatieven, beelden, dieren, planten en insecten komen en verdwijnen weer. Er wordt zorggedragen, soms voor korte tijd, soms voor langere tijd. Deze notie vormt het vertrekpunt van onze opdracht als kunstinstelling.

Wij voelen als kunstpodium de urgentie om de blik naar buiten te keren in deze huidige tijd van oorlogen, crises en schaarste. Dat betekent dat we de noodzakelijke transitie van mens-gecentreerd naar planeet-inclusief denken omarmen. We zijn ons bewust van de ecologie en imprint van het menselijk handelen op onze omgeving en passen onze acties daarop aan. We hebben oog voor sociale contexten en dragen actief bij aan collectiviteit en saamhorigheid.

Als kunstpodium willen we een nieuwe taal ontwikkelen om onze automatismen te
bevragen en tot nieuwe scenario’s te komen. Wat betekent inclusief zijn, in Twente en ver daarbuiten? Hoe kan het medium tekenen ons aanzetten tot scherper waarnemen? Hoe betrekken wij onze publieken bij vrijzinnig onderzoek en experiment?


Een nieuwe vorm
Vanuit het idee dat wij allen voor korte of langere tijd bij Drawing Centre Diepenheim verblijven, beschouwen wij onszelf, kunstenaars, beschouwers en diverse publieksgroepen, als residenten te midden van de planten, dieren, microben en landschappen in Diepenheim. Dat maakt ons verantwoordelijk voor de plek waar wij gevestigd zijn.

Drawing Centre Diepenheim wil recht doen aan de ruimte en de mogelijkheden die ons omringen en deze delen met kunstenaars, beschouwers, publieken, planten, dieren en andere entiteiten. We willen veel en diverse kunstenaars en beschouwers verwelkomen en inspireren tot een open blik en een wijze van creëren die zowel interactief als procesmatig is.

We laten daarbij de traditionele hiërarchische rol van de white cube als centraal element in een kunstpodium los. Alle onderdelen van Drawing Centre Diepenheim zijn met elkaar verbonden en zijn voortdurend in beweging. Bezoekers, bewoners, kunstenaars en beschouwers ontmoeten elkaar in wisselende samenstellingen met als toegankelijk en verbindend medium de tekenkunst.

Word vriend en steun Drawing Centre Diepenheim.

Team

DIRECTIE
Marlies Leupen

ARTISTIEK PROGRAMMA en RESIDENTIES
Roy Voragen
Noa Zuidervaart

LOKALE (EDUCATIE-)PROJECTEN
Susanne Dolman

COMMUNICATIE EN MARKETING
Annelien Dam

FRONT-OFFICE
Gerry Voskamp

BACK-OFFICE
Jürgen Eissink

TECHNIEK
Frits Rietman

ALGEMENE ONDERSTEUNING
John Kerkdijk

ARTISTIEK ADVIES
Jan van IJzendoorn

FINANCIËLE ADMINISTRATIE EN ADVIES
GoSmart
Ellen Snellenberg

Raad van Toezicht

Annemiek Barendrecht (voorzitter)
Thomas de Bruin
Stan Petrusa
Nienke van der Wal

ANBI-informatie

(Stichting) Drawing Centre Diepenheim heeft de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en voldoet met de opsomming van onderstaande gegevens aan de digitale publicatieplicht die aan deze status verbonden is.

Algemene gegevens:
BTW Nummer: 8022.56.831.B01
KvK: 40075008
Handelsnaam: (Stichting) Drawing Centre Diepenheim
RSIN /fiscaalnummer: 8022.56.831
Formulier publicatieplicht ANBI 2020

Jaarverslagen

Locatie Drawing Centre

Drawing Centre Diepenheim is met zijn bijzondere locatie in de luwte, het kunstpodium waar tijd en ruimte is om echt te kijken, om met elkaar in gesprek te gaan en samen van de kunst en de natuur te genieten.

Tuinen

De tuinen vormen de bijzondere buitencollectie van Drawing Centre Diepenheim. In deze tuinen laten verschillende kunstenaars hun visie zien op tuinen, natuur en het landschap.

Historie

Drawing Centre Diepenheim (sinds 2008) vindt zijn oorsprong in de rijke historie van voorgangers Galerij 1881 (1981-1990), Beeld-en-Route (1983-1990) en Kunstvereniging Diepenheim (1990-2021).

Netwerk

Internationaal gezien is Drawing Centre Diepenheim een van de belangrijke en grote gespecialiseerde instellingen op het gebied van tekenkunst, naast andere spelers als Drawing Center in New York, The Menil Drawing Institute in Texas, Drawing Room in Londen en Drawing Lab/Drawing Society in Parijs.