Archief

GROEPSTENTOONSTELLING

Anatomy of the Digital

Daleen Bloemers • Joachim Coucke • Kok & Deiman • Thomas Hämén • Ian Paul de Ruiter • Marleen Sleeuwits

De groepstentoonstelling ‘Anatomy of the Digital’ concentreert zich op de weerbarstige relatie tussen digitale media en het dagelijks leven. Digitale media zijn een hoeksteen geworden van onze alledaagse omgeving en ons handelen. Gebaseerd op onzichtbare software en algoritmen lijken ze te bestaan buiten onze lichamelijke waarneming. Paradoxaal is, dat ondanks het abstracte of vluchtige karakter, digitale media wel een duidelijke eigen beeldtaal en tastbare producten genereren. Deze vormen als het ware een tactiel residu – fysieke sporen en

fragmenten van een andere, abstracte dimensie. In diverse artistieke praktijken leiden dergelijke sporen tot nieuw materiaal, waarin de tegenstrijdigheid van onze menselijke anatomie en ons digitale bestaan in kaart wordt gebracht.

‘Anatomy of the Digital’ laat een aantal van deze zeer uiteenlopende artistieke posities zien, die zowel elementen uit het digitale ontlenen, als zich verhouden tot de discipline van ruimtelijk werk in al zijn facetten.

+ persbericht / press release
+ infoblad
+ titellijst met plattegrond
+ information (English)

Credits

Curator
Alexandra Landré

Fotografie
Rik Klein Gotink