Archief

GROEPSTENTOONSTELLING

Buiten Westen #2

Rakshita Bhargava • Henry Byrne • Kamilė Česnavičiūtė • Swaeny Nina Kersaan • Tessa Langeveld • Hedwich Rooks • Tom van Veen • Jochem van den Wijngaard

Kunstvereniging Diepenheim opent haar dertigste jaar met een tentoonstelling van acht jonge, veelbelovende kunstenaars, studerend / afgestudeerd aan academies in het oosten van Nederland. Buiten Westen #2 is de tweede editie van de jaarlijks terugkerende tentoonstelling die verzorgd wordt door gastcurator Hélène Webers; de eerste editie vond plaats bij Stichting KunstaanZ te Deventer.

Buiten Westen wijkt af van de reguliere route. De titel is ontleend aan de scheepvaart. Wanneer er slecht weer op komst was, kozen zeevaarders vroeger voor een koers die afweek van de reguliere westelijke route: ze raakten ‘buiten westen’. De tentoonstelling beoogt de kwaliteit en de zichtbaarheid van jong talent uit de regio Oost-Nederland te vergroten en toegankelijk te maken voor een breed publiek. De deelnemende kunstenaars zijn afkomstig van de kunstacademies ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Arnhem en Enschede, en Academie Minerva en het Frank Mohr Instituut in Groningen.

Rakshita Bhargava (1997) studeert dit jaar af de Academie Minerva. Ze is van Indiase afkomst en gefascineerd door het kastensysteem dat tot op de dag van vandaag gangbaar is in het land van haar herkomst. Momenteel is ze bezig met een onderzoek naar stereotypen die met de norm weten te breken binnen dit systeem. Rakshita heeft een enorm talent voor tekenen. Voor Buiten Westen #2 presenteert ze een portret van één van haar stereotypen met een bijbehorend interview.

Henry Byrne (1985) studeerde vorig jaar af aan het Frank Mohr Instituut. De uit Engeland afkomstige Henry is een schilder, maar bouwt zijn werk op als een beeldhouwer. Door het gebruik van vormen, silhouetten en schaduwen ontstaan er ruimtelijke composities die soms letterlijk de ruimte in treden. Voor Buiten Westen #2 presenteert hij 3 werken op/in/uit doek.

Kamilė Česnavičiūtė (1996) studeerde vorig jaar af aan de Academie Minerva. De Litouwse schildert onalledaagse beelden op groot formaat. Haar afstudeerwerk ‘please poke the bear’ bestaat uit serie schilderijen met daarop gele mannetjes als een allegorie voor hiërarchie en bepaalde machtsverhoudingen in de samenleving. Voor Buiten Westen #2 presenteert ze één van haar afstudeerwerken, ‘candyman’, samen met een nieuw werk dat ze speciaal voor de tentoonstelling maakt.

Swaeny Nina Kersaan (1995) studeerde vorig jaar af aan ArtEZ/bear Arnhem. Ze werkt met digitale media binnen thema’s zoals identiteit, privacy, off- en online reality. Voor Buiten Westen #2 ontwikkelt ze een kunstmatig intelligente chatbot (samenvoeging van chat en robot) die zich voedt met informatie van de bezoekers. Ze staat zelf model voor haar digitale alterego. Tegen het einde van de tentoonstelling heeft ze zich een vocabulaire eigen gemaakt dat specifiek is voor Kunstvereniging Diepenheim.

Tessa Langeveld (1996) studeert dit jaar af aan Artez/AKI Enschede. Ze werkt vanuit een softwareprogramma waarmee 3d animaties gemaakt kunnen worden. Ze creëert stillevens met alledaagse objecten in een digitale omgeving die een vervreemdend effect hebben op de kijker. Voor Buiten Westen #2 presenteert ze een van haar stillevens, waarbij ze in de presentatie op locatie de vervreemding van het tafereel doortrekt naar de realiteit.

Hedwich Rooks (1995) studeert dit jaar af aan de Academie Minerva. Ze is gefascineerd door synesthesie: de vermenging van zintuigen waarbij een waarneming in één zintuig ook direct een extra waarneming opwekt, meestal in een ander zintuig. Voor Buiten Westen #2 ontwikkelt ze een grootschalige, multisensorische installatie waarbij nieuwe combinatievormen van zintuigelijke waarneming geprikkeld worden. Daarnaast toont ze een bestaand werk waarbij ze walvisgeluiden omgezet heeft in vormen.

Tom van Veen (1995) studeerde vorig jaar af aan Artez/AKI Enschede. Hij schildert de jeugd van tegenwoordig. Door bepaalde beeldmerken en sociale gedragingen worden hokjes denken en culturele diversiteit overstegen. Voor Buiten Westen #2 toont hij een stuk of 2 à 3 schilderijen waarop jongeren van achteren of onherkenbaar zijn weergegeven: afstand en identiteit komen samen in één werk. Speciaal voor Buiten Westen #2 maakt hij een (bid)tapijt met een paradoxale symboliek.

Jochem van den Wijngaard (1996) studeert dit jaar af aan het Frank Mohr Instituut. Hij is een traditionele schilder. Met een goede techniek en een scherp oog voor vlakverdeling geeft zijn werk een eigen kijk op de kunstgeschiedenis. Voor Buiten Westen #2 presenteert hij zijn twee meest recente schilderijen, gemaakt tijdens een semester in New York.

+ programma opening
+ Bootcamp voor je Zintuigen (educatie)
+ publicatie

Opening

Portretten

Credits

Gastcurator
Hélène Webers

Mede mogelijk gemaakt door
Provincie Overijssel
Gemeente Hof van Twente
Mondriaan Fonds
Ars Donandi Madeleine fonds
Fair Practice Fonds Kunstvereniging Diepenheim

Fotografie
Ton Besling
Rik Klein Gotink
Els de Witte

Video
Pim Christian