Archief

GROEPSTENTOONSTELLING

Het beeld dat werkt

Pjotr Müller • Adriaan Rees • Cornelius Rogge • Shlomo Schwarzberg

Eind 1993 vond in de Oude Kerk in Amsterdam de tentoonstelling Nieuwe Relikwieën plaats van Pjotr Müller, Adriaan Rees, Cornelius Rogge en Shlomo Schwarzberg. De tentoonstellingstitel zegt iets over de intenties van de vier kunstenaars. Het traditionele relikwie, materieel overblijfsel van een heilige, functioneerde binnen de context van een collectief geloof. Ook de kunst had ooit haar plaats binnen deze collectiviteit. Het feit dat deze collectiviteit verloren is gegaan, wordt door de vier kunstenaars als een gemis ervaren. Daarbij wordt niet de ondergang van het geloof betreurd, maar de teloorgang van de maatschappelijke positie zoals de kunst die binnen de collectiviteit van het geloof innam.

De titel van de tentoonstelling geeft het – wellicht onvervulbare – verlangen aan, ook in deze tijd kunstwerken te maken die in een bepaalde context functioneren als de relikwieën van weleer. De tentoonstelling kon in dit verband gezien worden als een symbolische daad, waarmee een uitspraak werd gedaan over de positie van de kunst. De kerk, symbool van de verloren collectiviteit, was daarbij geen toevallig decor, maar verschafte de condities waaronder deze uitspraak gedaan kon worden.

Naar aanleiding van de tentoonstelling verschijnt – achteraf – het boek Nieuwe Relikwieën, met foto’s van de kunstwerken ter plekke en teksten van Rudi Oxenaars, Lisette Pelsers en Hans Vogels. Dit boek zal op zondag 11 september worden gepresenteerd in de Kunstvereniging. Rond de presentatie richt Pjotr Müller, Adriaan Rees, Cornelius Rogge en Shlomo Schwarzberg een tentoonstelling in onder de titel Het beeld dat werkt.

+ uitnodiging
+ infoblad
+ uitnodiging Nieuwe Relikwieën
+ manifest (vouwblad)