Archief

EDUCATIEVE
TENTOONSTELLING

Johan Haanstra

Educatieve tentoonstelling rond het werk van de uit Twente afkomstige kunstenaar Johan Haanstra (Espelo, 1914 – Warns, 1991). Tentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen; een selectie uit meerdere perioden.

De tentoonstelling maakt deel uit van een educatief kunstproject voor de hoogste groepen van het basisonderwijs uit de regio. Het project is ontwikkeld door het Kunstcentrum Hengelo, de Hogeschool Edith Stein uit Hengelo en de School Begeleidingsdienst Midden Twente.

+ persbericht
+ lesbrief