Archief

CECILE
VAN
DER
HEIDEN

Jubileumtentoonstelling

Tien jaar kunst in Diepenheim

De schilderijen van Cecile van der Heiden voeren de ogen van de toeschouwer langs grillige lijnen, glanzende, soms fluorescerende vlakken, felle kleuren en langs vormen en patronen die zonder vaste opbouw beginnen en ophouden.
Deze ongebreideldheid in vorm en kleur leidt echter niet tot ongeordendheid of chaos. De schilderijen maken –integendeel– juist de indruk, uit een zeer geconcentreerde opeenvolging van handelingen te zijn ontstaan.

De volstrekt unieke beeldtaal die daaruit voortkomt is abstract met uitgesproken decoratieve elementen. Dit decoratieve aspect, dat dikwijls op gespannen voet staat met ‘serieuze’ beeldende kunst, wordt door Cecile van der Heiden op onbekrompen wijze op de spits gedreven, niet in het minst ook door de toegepaste materialen,

die op zichzelf reeds een sterk decoratieve uitstraling hebben: plasticverf en glinsterend folie op een drager van perspex. Behalve plasticverf wordt ook acrylverf gebruikt. De perspex platen die als ondergrond dienen vormen een ondiepe doos, waarvan ook de randen worden beschilderd. De werken krijgen zo een enigszins objectmatig karakter.
De schilderijen glimmen en glanzen en lijken licht uit te stralen. Ze zijn een feest voor oog en geest.

Op grond van dit uitgesproken karakter van haar werk heeft de ‘Kunstvereniging Diepenheim’ Cecile van der Heiden uitgenodigd om ter gelegenheid van ’10 jaar kunst in Diepenheim’ een jubileumtentoonstelling in te richten en een feestdag te ontwerpen.

+ uitnodiging
+ bulletin recto / verso
+ toespraak burgemeester Mulder
+ feestprogramma 31 augustus 1991
+ jubileumbriefpapier

Credits

Fotografie
Henk Eertink
Tom Haartsen