Archief

JUBILEUMTENTOONSTELLING

Kunstvereniging Diepenheim presenteert zes kunstwerken op locatie

Bij de viering van vijfentwintig jaar kunst in Diepenheim. Deelnemende kunstenaars: Ricardo Brey, Huang Yong Ping, Hans Op de Beeck, Sara Rajaei, Joseph Semah en Koen Vanmechelen. In het gebouw van de Kunstvereniging een overzicht van vijfentwintig jaar activiteiten.

Het is dit jaar vijfentwintig jaar geleden dat Galerij 1881 op de zolder van het oude gemeentehuis van Diepenheim van start ging. Later in de jaren tachtig gevolgd door Beeld-en-Route, een beeldenroute die in de zomermaanden veel bezoekers naar Diepenheim trok.
Deze twee spraakmakende initiatieven die in 1990 werden samengevoegd tot Kunstvereniging Diepenheim, vormen het begin van vijfentwintig jaar kunst in Diepenheim.

Dit bijzondere feit wordt deze zomer gevierd met Kunstvereniging Diepenheim presenteert zes kunstwerken op locatie.
Zes internationale kunstenaars kozen een locatie in en rondom Diepenheim en maakten speciaal voor deze plekken zes unieke tijdelijke werken. De kunstwerken bevinden zich alle op loopafstand van de Kunstvereniging.

Het programma van de Kunstvereniging Diepenheim stoelt al sinds de dagen van Galerij 1881 en Beeld-en-Route op twee belangrijke peilers: exposities van hedendaagse ruimtelijke beeldende kunst in het eigen gebouw en kunst en openbare ruimte met projecten als het Gazebo van Diepenheim en Proeftuin Twente. Kunstvereniging Diepenheim presenteert zes kunstwerken op locatie refereert hieraan en gaat tevens in op de bijzondere historische en geografische eigenschappen van Diepenheim, waar de geschiedenis nog altijd nadrukkelijk aanwezig is in de vorm van zes kastelen en landgoederen.
Hoewel Diepenheim haar landelijke omgeving heeft behouden, rukt de globalisering op in de vorm van Vinex-wijkjes en grootschalige landbouw en veeteelt. Tegelijkertijd brengen de zes kunstwerken een ode aan het opvallend gevarieerde landschap van Diepenheim. In een klein gebied wisselen weilanden, bossen, beekjes, historische en hedendaagse bebouwing elkaar in hoog tempo af.
De kunstenaars delen een onderzoekende nieuwsgierige mentaliteit. Ze interesseren zich allen op de een of andere manier voor onderwerpen die raken aan verstedelijking, herinnering, natuur-cultuur, medialisering, interactie tussen culturen, sociale problematiek, het verre en het nabije.
De kunstenaars werden voorgedragen door Roel Arkesteijn, conservator van het GEM (museum voor actuele kunst te Den Haag).

Ricardo Brey (Havanna, Cuba, 1955; woont en werkt in Gent, België) – ‘Flash of the Spirit’
In het historische ‘Ottenhuis’ – een zogeheten Los Hoes uit 1775 – exposeert Ricardo Brey de installatie Flash of the Spirit. Een Afrikaans masker met sporen van bladgoud vormt hierin het middelpunt. Een mysterieus werk, dat contrasteert met de vervallen staat van het oude gebouw. In het werk dat hij speciaal voor Diepenheim maakte gaat de kunstenaar in op de tegenstelling natuur-cultuur, de geschiedenis en de afwezigheid van een multiculturele gemeenschap in Diepenheim.
Het werk van Ricardo Brey houdt verband met onder meer de verhouding van de mens tot de natuur, met de interactie tussen verschillende culturen en religies, met culturele identiteit en met zijn eigen Afro-Cubaanse wortels.

Hans Op de Beeck (Turnhout, België; woont en werkt in Brussel) – ‘Small Garden’
De kunstenaar werd bekend met werken in zeer uiteenlopende disciplines die de vervreemding tonen die besloten ligt in het moderne leven. Vervlakking, eenvormigheid en miscommunicatie lijken

overal op de loer te liggen. De situaties die Op de Beeck voor het voetlicht brengt ademen een sfeer van diepe desolaatheid en leegte. De moderne wereld wordt gepresenteerd als een unheimlich niemandsland, waarin voor mensen nauwelijks nog plaats is.
De kunstenaar werd uitgenodigd vanwege die preoccupatie met de rafelranden van de stad en Vinex-wijkjes zoals die ook in Diepenheim oprukken. Aan de rand van zo’n wijkje realiseerde Op de Beeck de installatie Small Garden: een ommuurde wintertuin, midden in de zomer.

Huang Yong Ping (Xiamen, China, 1954; woont en werkt in Parijs)
Huang Yong Ping is – onder meer sinds ‘Magiciens de la Terre’ – bekend geworden met overweldigende, tactiele installaties die een veelheid aan referenties hebben, waaronder politiek, kunstgeschiedenis, natuur, niet-Westerse culturen en globalisering.
Zijn grootschalige installaties bestaan vaak uit opgezette of levende dieren, waaronder slangen, schildpadden en vogelspinnen en zijn veelal sterk verbonden met notities uit het Taoïsme en andere oude Chinese culturen. In het weiland voor Huize Peckedam plaatste de kunstenaar een nieuwe buitensculptuur, een grote Chinese huifkar. Vanuit de kar kijkt een uit Zuid-China afkomstige koe de bezoeker aan, een ‘Immigrant zonder papieren’, zoals de kunstenaar deze betitelt.

Sara Rajaei (Iran, 1976; woont en werkt in Amsterdam en Teheran) – ‘Charismatic fates & vanishing dates’
Speciaal voor het voormalige dorpscafé en herberg De Pol, gelegen aan de Raadhuisstraat in Diepenheim, maakte de kunstenares ‘Charismatic fates & vanishing dates’, een korte videofilm over weemoed, verlangen en herinneringen aan vervlogen tijden.

Joseph Semah (Bagdad, 1948; woont en werkt in Israël en Nederland) – ‘Shibboleth (Between remembering en retelling)’
De kunstenaar neemt met zijn artistieke en studieuze werk waarin ethiek een voorname rol speelt, een geheel eigen plaats in binnen de Nederlandse kunstwereld. In zijn werk houdt de kunstenaar zich bezig met de verhouding tussen mens en medemens, tussen het ik en de ander. Daartoe bestudeert hij onder andere de verbanden tussen de drie wereldgodsdiensten: jodendom, christendom en islam.
Op vier locaties in Diepenheim plaatst Semah Shibboleth (Between remembering and retelling), een installatie bestaande uit neonsculpturen met Hebreeuwse teksten die verband houden met tolerantie en verbroedering.

Koen Vanmechelen (Sint Truiden, België, 1965; woont en werkt in Meeuwen, België) – ‘The Cosmopolitan Chicken, eight generations’
De Vlaamse kunstenaar Koen Vanmechelen werkt al jaren aan zijn project The Cosmopolitan Chicken. In dit project dat zich afspeelt op het raakvlak van globalisering, biotechnologie, ethiek en kunst, kruist Vanmechelen internationale en regionale kippenrassen tot multiculturele bastaards van kleurrijk pluimage.
De kunstenaar werd door de Kunstvereniging uitgenodigd om een kosmopolitische interventie te plegen tussen de Diepenheimse boerderijen met raszuivere Hollandse kippen. In een veertien meter lange, zes meter brede kippenren presenteert Vanmechelen de tot nog toe acht stadia van zijn Cosmopolitan Chicken Project.

+ uitnodiging
+ informatieblad
+ folder

overzichtstentoonstelling

opening en rondleiding

educatie (AOC Oost Enschede en basisschool Exel)