Archief

ARNO
VAN
DER
MARK
/
HÖHNE
&
RAPP
ARCHITECTEN

Project Diepenheim en Andere

Tentoonstelling bij een onderzoek naar een toekomstscenario voor de uitbreiding van Diepenheim.

Een jaar later, op 4 juni 1999, presenteerde DRFTWD – Arno van der Mark het studieproject DIEPENHEIM 52,13 N. 6,33 O een stedenbouwkundig ontwikkelingsmodel voor Diepenheim.

Projectomschrijving van DIEPENHEIM 52,13 N. 6,33 O.
Het ontwikkelen van een stedenbouwkundig model dat dient als basis voor de inrichting van een uitbreidingsgebied ten noorden van de dorpskern.

Het model beoogt niet alleen planvorming in materiële zin: het anticipeert ook op maatschappelijke ontwikkelingen die de komende decennia van invloed zijn op de relatie tussen de private en de publieke ruimte.

Het project kwam tot stand met financiering en ondersteuning van de Mondriaan Stichting (Praktijkbureau Beeldende Kunstopdrachten) en de Kunstvereniging Diepenheim.

+ uitnodiging presentatie
+ Diepenheim en Andere
+ DIEPENHEIM 52,13 N. 6,33 O.