Archief

SJOERD
BUISMAN

Project Diepenheim

Natuurlijke groeiprocessen vormen het uitgangspunt van het werk van Sjoerd Buisman.

In zogenoemde groeiprojecten beïnvloedt hij de natuurlijke groei van planten en bomen, waardoor het normale groeipatroon wordt gewijzigd. Zo ontstaan processen die beeldend interessant zijn en de kijker sterk bewustmaken van de krachten die in de natuur werkzaam zijn.

In Diepenheim zijn twee groeiprojecten gerealiseerd. In een weiland met een driehoekige plattegrond is een eveneens driehoekige palissade van wilgentakken geplant, met een totale omtrek van 175 meter. De palissade accentueert de vorm van het weiland. In een beekarm is een viertal ‘bossen’ van wilgentakken geplaatst. De takken rusten bovenaan tegen elkaar, zodat een konische vorm ontstaat.
De wilgentakken lopen snel uit, zodat de palissade en de takkenbossen een steeds meer besloten aanzien krijgen.

In beide groeiprojecten is de natuur direct als beeldend middel gebruikt en ontstaan vormen die als groeiende sculpturen ervaren kunnen worden.

Uitgaande van de spiraalsgewijze bladstand op een stam kwam Sjoerd Buisman tot een aantal abstracte beelden, waarin de spiraalvorm bepalend is.

In Diepenheim worden vier objecten gerealiseerd, die op het principe van de groeispiraal zijn gebaseerd: een betonnen ‘knop’ van circa 1,5 meter hoog en drie sterk verticale sculpturen in zink, beton en hout met hoogtes tussen 4,5 en 6,5 meter. Deze sculpturen zijn sterk gestileerd. Ze geven het groeiproces op een schematische wijze weer en markeren enkele stadia daarin, van de lage knop tot de meer uitgegroeide, verticale vormen.

+ bulletin recto / verso
+ uitnodiging

Credits

Tekst
Lisette Pelsers

Vormgeving publicatie
Sepp Bader

Fotografie
Ineke Albers