Archief

Team
4
Architecten
Adviseurs

Wat verbeelden zij (zich)?!

De werkgroep architectuur van de Kunstvereniging Diepenheim heeft voor haar activiteiten in 1991 en 1992 als thema de raakvlakken tussen hedendaagse architectuur en beeldende kunst gekozen.
Dit thema werd toegespitst op de ontwikkelingen in de steden Antwerpen en Groningen, waar de zogenoemde ‘beeldende architectuur’ zich een plaats heeft verworven binnen een klimaat van internationale uitwisseling.

De eerste lezing rond dit thema werd verzorgd door bOb van Reeth (architect te Antwerpen).
Het tweede onderdeel was eind 1991 de manifestatie ‘Architectuur en stad’ over de steden Antwerpen en Groningen.
Als laatste onderdeel van dit thema verzorgt Team 4 architecten | adviseurs te Groningen, mede vanwege haar 5-jarig bestaan, een lezing en expositie over eigen werk (in Groningen en daarbuiten) op zaterdag 23 mei 1992 in het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17.
Titel van zowel de lezing als de expositie zal zijn: Wat verbeelden zij (zich)?!

Het programma van deze zaterdagmiddag betreft een lezing door ir. Fred Dubbeling, architect / directeur-aandeelhouder Team 4, ingeleid door prof.ir. Carel Weeber, die na de lezing de expositie zal openen.

Toelichting op de lezing:

‘(…) architectuur is de uitwendige projectie van de ingewanden van de samenleving. Innerlijke volwassenheid vindt haar uiting in een onvolwassen architectuur. Een zieke samenleving toont in de vorm van kwaliteitsloze architectuur haar huiduitslag’.

Of u het nu eens bent met Komrij’s uitspraak (Het boze oog, Amsterdam 1983) of niet, de vraag is en blijft wat kwaliteit nu eigenlijk is.

Daartoe roept Team 4 alle betrokkenen op persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

We vragen het aan collega-architecten. Kijk naar de inspirerende voorbeelden uit de geschiedenis. Durf met fantasie de opgave van deze tijd aan te pakken.
We roepen opdrachtgevers op de moeite te nemen visies te ontwikkelen voordat zij aan het bouwen slaan. Durf te experimenteren, schuw risico’s niet.
We verzoeken gemeentebesturen desintegratie tegen te gaan. Ontwikkel ideeën over functie, structuur en beeld van de stad. En ook andere deskundigen, kunstenaars en overige geïnteresseerden van allerlei pluimage zouden zich met kwaliteit moeten bemoeien, en zo de architectuur voortdurend voeden met inspiratie, frisse ideeën en lastige vragen.

Team 4 architecten | adviseurs is ontstaan door de fusie van 4 vanouds bekende Noordnederlandse architectenbureaus:
– architectenwerkgroep BNA, Bijlefeld, Grit, Gunnink, Schijf
– architectenbureau Bügel | Dubbeling | Partners bv
– achitectenbureau van Linge en Kleinjan bv
– architectenbureau Oom, Kwebeman, Reijenga bv.
In 1988 werd besloten tot een definitieve bundeling van ervaring en deskundigheid van de afzonderlijke bureaus, na een periode van intensieve samenwerking, die reeds in 1974 gestalte kreeg. Zo is een hechte organisatie ontstaan die kan steunen op een sterke basis en die de garantie van kontinuïteit biedt.

Het motto van Team 4 is dan ook met recht: ‘Een team (4) is meer dan de som der delen’.
Met een enthousiast team van ervaren medewerkers worden uiteenlopende projecten gerealiseerd: van bescheiden verbouwingen voor particuliere opdrachtgevers tot complexe en omvangrijke overheidsprojecten of de uitvoering van plannen voor institutionele beleggers.
Sinds 1 januari 1989 functioneert het architectenbureau Nieuwland en Van der Vegte bv te Leeuwarden als een zelfstandige werkmaatschappij onder de holding van Team 4 architecten.

+ uitnodiging (bulletin)