Archief

GROEPSTENTOONSTELLING

Wim Izaks Prijs 1996

Gijs Frieling • Erik van Lieshout (prijswinnaar) • Beth Namenwirth

Tentoonstelling van het werk van de drie genomineerden. De tentoonstelling zal worden ingeleid door Hendrik Driessen, directeur van De Pont in Tilburg. De Commissaris van de Koningin van de provincie Overijssel, Mr. J.A.M. Hendrikx, zal de prijs uitreiken en de tentoonstelling openen.

Stichting Wim Izaks
De vele nagelaten werken van beeldend kunstenaar Wim Izaks (1950-1989) werden ondergebracht in de Stichting

Wim Izaks. De stichting stelt zich ten doel een fonds te vormen waaruit tweejaarlijks een prijs van f 20.000,- zal worden uitgekeerd aan een beelbelovend schildertalent. Door het organiseren van exposities, de verkoop van zijn werken en het uitgeven van publicaties wil de stichting dit fonds vergroten en het oeuvre van Wim Izaks blijvend onder de aandacht brengen.

Afbeelding: achterzijde briefpapier Stichting Wim Izaks