‚Äč

Bijen zijn noodzakelijk voor de tuin en de natuur. Zonder bijen vindt er minder bevruchting plaats en zonder bevruchting blijft de aarde kaal achter. Hoe kun je over tuinen in de toekomst nadenken als de bijen om ons heen in grote getalen sterven? Als er weinig bijen zijn, is er dan nog wel een tuin? Dat was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp.

Deze vraag resulteerde in een speciale tuin die als monument en als uitvliegbasis voor de bij diende. De tuin bestond uit een bloemenveld dat was ingezaaid met een collectie bloemen en kruiden die door de kunstenaars zijn geselecteerd op het nut voor de honingbij. In de wei werden zeven bijenkasten geplaatst. Twee ervan werden bewoond door een bijenvolk en zoemen van leven, terwijl de rest van de kasten is versteend. Deze laatste kasten zijn afgegoten in beton; grafzerken voor de verdwijnende honingbij. Een aantal betonnen zitjes in de vorm van een honingraat vormden de informatievoorziening.