Archief

PAUL
VAN
DER
EERDEN
&
ROBBIE
CORNELISSEN

GROND

De tentoonstelling GROND wordt gehouden als honorering voor het gehele oeuvre van Paul van der Eerden. De ÈposPress Tekeningen Oeuvre Prijs, toegekend op Amsterdam Drawing 2014, bestaat uit een publicatie en een tentoonstelling in Drawing Centre Diepenheim. Voor die tentoonstelling heeft Paul van der Eerden Ronald Cornelissen als mede exposant gevraagd.

De achterliggende gedachte om samen te exposeren is dat beide kunstenaars als antropologen te werk lijken te gaan. Paul van der Eerden als waarnemer van het menselijk tekort, als uitbener van de menselijke geest en als tekenaar van de onmacht, die het gevolg lijkt te zijn van de psychische gesteldheid van de mens. Ronald Cornelissen laat zich karakteriseren als chroniqueur van de treurigheid van de mens in zijn stedelijke omgeving, de opgeblazenheid van ego’s en de gevolgen van macht op het menselijke gedrag.

Je zou kunnen zeggen dat Van der Eerden vorm geeft aan een chaotische binnenwereld en Cornelissen de gevolgen van die getroebleerdheid, een duister gebied van geweld en seksuele aberraties, vertaalt in tekeningen waarin machtswellust en haantjesgedrag aan de kaak worden gesteld.

Beide kunstenaars zijn in hun werk en ontwikkeling schatplichtig aan de klassieke kunsten. Dat vertaalt zich niet alleen naar de invloeden die te ontdekken valt in het werk, maar ook in de middelen die ingezet worden om de geloofwaardigheid van het werk te benadrukken. De kunstenaars laten zich leiden door de ontwikkeling binnen de tekening die in opbouw, compositie en de relatie tussen figuratie en abstractie, een klassieke benadering van de tekenkunst laten zien.

Drawing Centre Diepenheim
In Drawing Centre Diepenheim toont Paul van der Eerden een selectie uit zijn oeuvre en de serie Macbeth, 54 tekeningen die het verhaal van de ondergang van Shakespeare’s Macbeth uitbeelden.

Ronald Cornelissen toont er o.a. zijn serie Drones, werken over de perversiteit van de technologie waarin robots het vuile werk opknappen. Macht op afstand die uiteindelijk onmenselijkheid in de hand werkt.

Ottenhuis
In het Ottenhuis zijn er van Ronald Cornelissen schetsen en schaalmodellen van zijn beelden te zien en Paul van der Eerden toont er zijn installatie GROND die bestaat uit een op tafels gepresenteerde verzameling doedels, schetsen, krabbels en tekeningen op enveloppen die als reservoir voor zijn uiteindelijke tekeningen fungeert.

De publicatie GROND van Paul van der Eerden wordt tijdens de opening van de tentoonstelling gepresenteerd en bevat teksten van Arno Kramer, curator Drawing Centre Diepenheim; Peter Nijenhuis, historicus en journalist en de kunsthistoricus Roos van Put. Van beide kunstenaars is ook een werk in oplage te zien. Van Paul van der Eerden het tekstwerk 77X7 dat bestaat uit een woord van 7 letters met een handeling en een verwijzing naar een lichaamsdeel of lichamelijke functie. Ronald Cornelissen presenteert zijn uitgave Limbo Loopt, Limbo Slaapt, een facsimile van beschilderde fotoprints die aansluit bij zijn presentatie in het Ottenhuis.

+ uitnodiging / webversie
+ persbericht
+ infoblad Ottenhuis
+ infoblad Kuimgaarden
+ uitnodiging kunstenaarsgesprek

+ persbericht ÈposPress Prijs 2014
+ juryrapport ÈposPress Prijs 2014

Ottenhuis

opening

Credits

Curator
Arno Kramer

Fotografie
Rik Klein Gotink