Archief

URBAIN
MULKERS

Hosta tentoonstelling

‘Op weg’ naar het Gazebo van Diepenheim wordt jaarlijks een bijzondere activiteit georganiseerd. Dit jaar wordt – van zaterdag 1 juni tot en met zondag 16 juni – de op dit moment aanwezige collectie van ruim 550 Hostavariëteiten in de Kunstvereniging tentoongesteld. Aan deze tentoonstelling is een adoptiecampagne gekoppeld. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen tegen inlevering van bijgevoegde reductiebon en éénmalige betaling van f 10,- donateur worden en een Hosta adopteren.

Het Gazebo van Diepenheim.
De Europese Hosta Referentiecollectie.
Een lifetime project van Urbain Mulkers

Even buiten de bebouwde kom van Diepenheim, aan de oevers van de Regge, bevindt zich een perceel, dat in zijn plattegrond sterk afwijkt van de omringende kavels. Dit perceel werd door de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers gekozen voor de situering van een bijzondere tuin, het Gazebo van Diepenheim.

De vormgeving van het Gazebo heeft zich ontwikkeld vanuit Mulkers’ observaties van zowel de kartografie als de natuur van het grondgebied van Diepenheim. De natuur ter plekke, zo stelde hij vast, wordt beheerst door vele nuances groen, de kleur rood echter ontbreekt vrijwel. Derhalve besloot Urbain Mulkers rond het Gazebo een dubbele rij van 136 rode beuken aan te planten. Zij omgeven het perceel, markeren het als een donker, rood volume in het groene landschap en zullen op den duur een natuurlijk schaduwhuis vormen. Door de keuze voor de Fagus Sylvatica Purpurea, een bij uitstek majestueuze parkboom, wordt het Gazebo ook duidelijk gesitueerd tussen de omringende landgoederen.

De binnenruimte van het Gazebo wordt aangeplant met een uitgebreide Hosta-collectie en zal gedomineerd worden door het uitzonderlijk brede scala aan groentinten dat deze plantenverzameling te zien zal geven.

De Hosta heeft haar natuurlijke habitat in Japan, China en Korea en werd pas in de 19de eeuw onder meer door de wetenschapper Philipp Franz Balthasar von Siebold in de Nederlanden geïntroduceerd en verspreid. Aangezien er naar gestreefd wordt een duizendtal varianten van de Hosta aan te planten en deze op de meest correcte wijze te verzorgen, wordt aan de collectie het predikaat Europese Referentiecollectie verbonden.

De Hostacollectie van het Gazebo wordt door Urbain Mulkers verzameld en opgekweekt in potten. Als zodanig zijn de planten exposeerbaar. De Hosta’s zullen, naar schatting in het voorjaar van 1999, definitief geplant worden in de speciaal ontworpen moederbedden van het Gazebo.

Belangstellenden kunnen het project steunen door adoptie van een of meer Hosta’s uit de originele Gazebocollectie. Voor een éénmalig bedrag van f 25,- (leden van de Kunstvereniging) of f 50,- (niet-leden) wordt het recht verworven om een scheurling van de moederplant in de lente van 1999 af te halen, zonder bijkomende kosten. Van 1 tot en met 16 juni 1996 betaalt u slechts f 10,-! Door adoptie wordt men donateur van het Gazebo van Diepenheim en ontvangt men alle aankondigingen van het Gazebo.

Toewijzing van de Hosta’s vindt plaats in volgorde van binnenkomst van betaling. Aan iedere betaling wordt een Hostavariëteit toegewezen op basis van de alfabetische lijst van de Gazebocollectie. Deze toewijzing wordt schriftelijk medegedeeld in de vorm van een garantiebewijs, waarmee de betreffende Hosta’s kunnen worden afgehaald. Een nadere precisering van de periode waarin dit kan gebeuren wordt te zijner tijd schriftelijk bekend gemaakt.

Het Gazebo van Diepenheim wordt ontwikkeld in samenwerking met de Kunstvereniging Diepenheim, in opdracht van de gemeente Diepenheim, in het kader van de Euregio Kunstroute. Het project wordt gerealiseerd met medewerking van het Waterschap Regge en Dinkel, Bureau Alle Hosper landschapsarchitectuur en stedebouw te Haarlem en Hamelandgroep Hacron te Lievelde.

+ uitnodiging
+ antwoordkaarten
+ infoblad
+ The Gazebo of Diepenheim