Archief

GROEPSTENTOONSTELLING

The fox and the grapes

Nina Boas (NL) • Ruta Butkute (LT) • Laurent-David Garnier (FR) • Ode de Kort (B) • Raewyn Martyn (NZ) • Pendar Nabipour (IR)

Gedurende de afgelopen twee jaar heeft de Kunstvereniging in haar tentoonstellingen bijzondere aandacht besteed aan de mechanismen van verandering en het menselijk gedrag dat hiermee samen gaat. Escapisme, isolatie, artefacten van de toekomst en experimentele organisatievormen zijn onderwerpen die aan bod kwamen. Het zijn manieren hoe ‘verandering’ de perceptie van onze omgeving beïnvloedt en hoe wij hierop reageren.

De groepstentoonstelling ‘The fox and the grapes’ is de laatste tentoonstelling in deze cyclus en richt zich op het fenomeen van dissonantie tussen werkelijk beleven en duiden. De

ontmoeting met iets ‘nieuws’ of het ander schuurt aan onze bestaande begrippenkaders. Dit gebeurt soms op fijnzinnige wijze, door een vraag op te roepen of twijfel te zaaien, nieuwsgierig te maken of juist afkeuring op te roepen. In welke gedaante ook, het nog onbenoembare biedt ruimte voor nieuwe ideeën.

De groepstentoonstelling ‘The fox and the grapes’ toont ruimtelijke installaties die op een subtiele manier elementen van dissonantie inzetten. De individuele werken dagen de zintuigen uit met delicaat en onbekend materiaal, tere ruimtelijke gestes of innemende verhalen.

+ uitnodiging flyer / programma
+ persbericht / press release
+ infoblad
+ plattegrond werken
+ workshop Nina Boas

Credits

Curator
Alexandra Landré

Fotografie
Rik Klein Gotink