HEROPENING IF BEES ARE FEW Bees are Few

Als er weinig bijen zijn… is er dan nog wel een tuin? Dat was de centrale vraag in het werk van beeldend kunstenaars Jimini Hignett en Doris Denekamp. De urgente discussie over de groeiende bijensterfte vormde de context voor het project ‘If Bees Are Few…’, dat bestond uit een tuin langs de Boven-Regge in Diepenheim en een kunstenaarspublicatie. Aan het einde  van de 1e Broekweg zijn zeven bijenkasten geplaatst: twee kasten waren bedoeld te zoemen met leven; de andere vijf zijn versteend. Een monument voor de verdwenen bijenvolken. Het project ‘Bees Are Few…’ in Diepenheim’ wil de oorzaken van de bijensterfte opsporen en maatregelen treffen. Kunstvereniging Diepenheim, Bijenvereniging Reggedal, IVN Diepenheim, waterschap Vechtstromen, gemeente Hof van Twente, Bijenbeweging Overijssel, Landschap Overijssel en Stimuland hebben daarvoor hun krachten gebundeld. Doel is het vergroten van de biodiversiteit in het gebied om zo de bijensterfte tegen te gaan en meer bewustwording van en betrokkenheid bij biodiversiteit op te wekken bij een breder publiek. 

De ene kant van het bord geeft informatie over “If Bees are Few”, de andere zijde vertelt het vervolg: “Bees are Few”. In het bijzijn van vele betrokkenen bij het project werd vanmiddag het geactualiseerde informatiebord onthuld en het kunstwerk van de zeven bijenkasten in een tuin van de Kunstvereniging heropend. 

“Bees are few” kan gezien worden als de conclusie van de onderzoeksvraag die kunstenaarsduo Jimini Hignett en Doris Denekamp in 2013 stelden: Als er weinig bijen zijn, is er dan nog wel een tuin? Het kunstwerk bestaat uit twee houten en vijf stenen bijenkasten, een monument voor de groeiende bijensterfte. Tot voor kort was het volledig stil rondom de voorheen bewoonde bijenkasten, maar verschillende partijen, omwonenden, organisaties, de overheid, kennisinstellingen en vrijwilligersgroepen, hebben krachten gebundeld om het er weer te laten zoemen van het leven.

Aan het einde van de Week van de Biodiversiteit werd er met een Voorjaarsbijeenkomst stilgestaan bij het belang van biodiversiteit. Het kunstwerk, dat nieuw leven is ingeblazen, is een uniek middel om mensen bewust te maken van biodiversiteit, biodiversiteit te stimuleren en het ecosysteem in stand te houden. Het gebied Hazendam/het einde van de 1e Broekweg in Diepenheim is opnieuw ingericht: de kasten zijn een kwartslag verplaatst; bermen, oevers en grasland zijn opnieuw ingezaaid; fruitbomen zijn geplant en de kasten zijn anders opgesteld, zodat de houten kasten meer schaduw krijgen en de vliegopening een betere locatie heeft. Vervolgens hebben imkers er nieuwe volkeren ingezet en is het kunstwerk weer in ere hersteld.

In de maanden juni, juli en augustus worden er rondleidingen gegeven rondom “Kunst & Biodiversiteit”. Ondermeer If Bees are Few zal hier onderdeel van zijn. Binnenkort meer informatie hierover.

+ achterzijde infobord
+ projectplan

video bij nominatie Landschapsprijs 2019

Activiteiten