URBAIN MULKERS Gazeboweekend

Op 12, 13 en 14 september worden in de tuin van de Kunstvereniging de honderd mooiste Hosta’s uit
de collectie tentoongesteld. Binnen is een permanente beeldpresentatie te zien over de ontwikkeling van het Gazebo
en de voortgang van de Hostacollectie. Informatie over de collectie en over de aan het project gekoppelde adoptieactie
is beschikbaar. Aanwezige deskundigen, onder wie Urbain Mulkers zelf, geven desgewenst nadere toelichting.

Het Gazebo van Diepenheim is een bijzondere tuin, ontworpen en ontwikkeld door de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers. Het Gazebo is in ontwikkeling sinds 1995.

De door Urbain Mulkers bepaalde vormgeving van het Gazebo komt voort uit de kartografie van het grondgebied van Diepenheim en de door vele nuances groen bepaalde landschappelijke omgeving.

De eerste stap in de aanleg van de tuin was het aanplanten van een dubbele rij van honderdzesendertig rode beuken rondom het circa 1600 m² grote perceel. Door de rode bomen onderscheidt de tuin zich van zijn omgeving.

De binnenruimte van het Gazebo wordt aangeplant met een uitgebreide Hostacollectie die, op haar beurt in contrast met de rode beuken, door een uitzonderlijk breed scala aan groentinten gekenmerkt wordt.

De Hostacollectie is in de afgelopen jaren door Urbain Mulkers bijeengebracht en telt nu ruim duizend verschillende exemplaren. Op grond van dit aantal kan de collectie het predikaat Europese referentiecollectie verwerven. In het voorjaar van 1999 worden de opgekweekte planten in het Gazebo ingeplant.

Belangstellenden kunnen het project steunen door adoptie van een of meerdere Hosta’s uit de originele Gazebocollectie. De geadopteerde scheurlingen van de moederplant kunnen in de lente van 1999 worden afgehaald. Op dit moment hebben tweehonderd adopties plaatsgevonden.

Het zaterdagprogramma bevat onder meer lezingen door Gert Fortgens, Diana Grenfell en Mariëtte Haverman.

+ uitnodiging
+ persbericht
+ antwoordkaart hosta-adoptie
+ lezing Mariëtte Haverman

Credits

Fotografie
Henk Kamperman

Activiteiten