HET LANDSCHAP ALS VOEDSELBANK Eet je uitzicht – winter (natafelen)

Blinde vlek
Vanuit de kunst wordt in het project Eét je uitzicht de ongewone vraag gesteld naar de eetbaarheid van het landschap. De eerste vooronderstelling onder die vraag is: er is een blinde vlek bij de mens over hoe voedsel en landschap met elkaar samenhangen. In het landschap herkennen we ons voedsel niet, in ons voedsel herkennen we het landschap niet. De tweede vooronderstelling is dat wanneer je de blinde vlek kent, je kunt kijken naar datgene waar de vlek je het zicht op benam. Daarmee is de eerste voorwaarde voor verandering geschapen.
De kunst heeft het initiatief genomen om te zoeken naar de blinde vlek. Dit deed zij door kenners uit vele verschillende hoeken naar het proefgebied van 4KM2 bij Diepenheim te laten kijken, Bij elkaar hebben twaalf verkenners in lente, zomer en herfst 2012 gekeken naar de eetbaarheid van dit gebied. In de verkenningen bleef het niet beperkt tot voedsel dat je in je mond stopt, maar was ook aandacht voor het landschap als voedsel voor de geest. Zij rapporteerden hun observaties aan het panel en aan het publiek.

Natafelen winter
Op zaterdagmiddag 12 januari a.s. willen we de bevindingen van de verkenningen bespreken en ter discussie stellen. Dit willen we doen met de twaalf verkenners, het panel, een brede groep experts,

bezoekers en geïnteresseerden. Samen willen we de blinde vlek zo goed mogelijk definiëren en kijken welke ruimte er ontstaat voor veranderingen wanneer we die blinde vlek begrijpen. In diverse werkvormen waarin voor alle deelnemers ruimte is om actief mee te denken en te werken, gaan we onder leiding van het panel en de curatoren toewerken naar twee krachtige ideeën die we in deze ruimte voor verandering gestalte willen geven. We vieren dit met een eetbare afsluiting van eet-ontwerper Ernst Ruijgrok. Het panel bestaat uit landschapsarchitect Harro de Jong, filosoof Martin Drenthen, initiatiefnemer van de Stichting Voeding Leeft Martijn van Beek, en kunsthistoricus Nils van Beek.

Zie ook lente, zomer en herfst.

+ uitnodiging
+ persbericht
+ verkenners en discussiethema’s
+ pitches
+ verslagen discussies Worldcafé
+ recept Ernst Ruijgrok
+ reflecties door Dirk Baalman
+ natafelen door de curatoren

+ essay Nils van Beek
+ essay Peter Sonderen

+ publicatie Eét je uitzicht

Credits

Curatoren
Karina Hendriks
Jeroen van Westen

Mede mogelijk gemaakt door
SKOR
Provincie Overijssel

Cartoons
Lex Dirkse

Activiteiten