LEZINGEN Marlies Vermeulen & Arjen Mulder

Over het in kaart brengen van de alledaagse werkelijkheid door
Marlies Vermeulen en het natuurlijke ritme van het landschap
door Arjen Mulder.

Expeditie van cartopologen.Kaart van het Instituut voor Cartopologie

Bioloog Arjen Mulder

Op zaterdag 28 mei organiseert Drawing Centre Diepenheim vanaf 19.30 uur twee lezingen, door Marlies Vermeulen van het Instituut voor Cartopologie en speculatief bioloog Arjen Mulder.

Deze lezingen worden georganiseerd naar aanleiding van de tentoonstelling van Maaike Kramer en de residentie van Zakia el Abodi.

Tekenen speelt met de grens van weten en niet weten. Tekenen brengt je in een spanningsveld tussen realiteit en fictie. In de tentoonstelling van Maaike wordt dit spanningsveld zichtbaar doordat zij laat zien dat alles voortkomt uit ideeën. Marlies Vermeulen gebruikt het tekenen om de realiteit zichtbaar te maken, als cartopoloog tekent zij het dagelijkse leven op in kaarten door langere periodes op één locatie te verblijven.

Marlies geeft de eerste lezing. Zij is opgeleid als architect en actief als cartopoloog bij het Instituut voor Cartopologie (een samenvoeging van cartografie en antropologie). In haar lezing vertelt ze over het hoe en waarom van de cartopologie en hoe het ingezet wordt.

Het Instituut voor Cartopologie is een uitvalsbasis voor cartopologen. Cartopologen zijn onophoudelijk op zoek naar hoe en waar het alledaagse leven zich afspeelt. Het zijn kaartenmakers en tekenaars die ervoor kiezen om op de onderzoekslocatie te verblijven om daar de alledaagse werkelijkheid in kaart te brengen. Dit doen ze door de taal van ruimte – het tekenen zoals plattegronden, doorsnedes en landkaarten – op te rekken door gebruik te maken van antropologische veldwerkmethoden. Met deze manier van werken wordt wat eerst onzichtbaar leek, de dagelijkse routines van een plaats, zichtbaar in kaart gebracht.

Van 1 april t/m 30 juni verblijft Zakia el Abodi als resident bij Drawing Centre Diepenheim. Zakia vraagt met verfijnde, geconcentreerde tekeningen hernieuwde aandacht voor planten en bomen. In Diepenheim concentreert zij zich op botanica, onze Tuinen en de landschappelijke omgeving van Diepenheim. Tijdens haar verblijf is ze in gesprek met speculatief bioloog Arjen Mulder.

Arjen geeft de tweede lezing. Hij studeerde cum laude af in biologie en is actief als speculatief bioloog en essayist. Van zijn hand verschenen zestien boeken, waaronder ‘Vanuit de plant gezien’ en ‘Wat is leven?’. In zijn lezing staat hij stil bij de invloed van natuurlijke ritmes op landschappen. De afgelopen jaren richt het onderzoek van Arjen zich op de vraag hoe landschappen vorm krijgen vanuit ritmen. Zijn onderzoek is tweeledig: enerzijds richt hij zijn aandacht op de getijdestrook en de planten en dieren die daarin leven op het ritme van de maan en het getij. Anderzijds onderzoekt hij hoe planten en bomen op het land hun wereld begrijpen. Welke taak zien zij voor zichzelf en ons weggelegd bij de inrichting van het landschap, op het ritme van de zon en de contraritmen van de wind? In zijn lezing zal hij beide thema’s introduceren en aan elkaar verbinden.

Praktische informatie
De lezingen worden gehouden op zaterdagavond 28 mei vanaf 19.30 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim. Parkeren kan aan de straten Hagen en Kuimgaarden. Vind hier je route.

De lezingen zijn in het Nederlands, de toegangsprijs voor de avond bedraagt
€ 5,00.

Programma
19.30 – 20.15: Lezing door Marlies Vermeulen
pauze van 15 minuten
20.30 – 21.15 uur: Lezing door Arjen Mulder

Activiteiten