JUBILEUM Viering eerste lustrum

Met de opening van het Gazebo van Diepenheim, de opening van The Diepenheim Tapes/Types (cultural boxes), de presentatie van de grafiekmap Diepenheim Prenten, de presentatie van het Lustrumlaken 1995, de presentatie van twee nieuwe huiswijnen, muziek door Belle Epoque, een Lustrummaaltijd, optreden van Weemoedt en Pons en verder feest.

In 1990 vond de oprichting plaats van de Kunstvereniging Diepenheim, voortgekomen uit een samenvoeging van Galerij 1881 en de Stichting Beeld-en-Route. In september 1990 betrok de Kunstvereniging, met een openingstentoonstelling van Jan van Munster, een nieuw gebouw aan de Grotestraat.

Hiermee werd een begin gemaakt met een tot nog toe vastgehouden ritme van vier hoofdtentoonstellingen per jaar, in de meeste gevallen van telkens één kunstenaar.

Vanuit haar traditie van buitententoonstelling heeft de Kunstvereniging zich de afgelopen jaren, samen met kunstenaars en andere deskundigen, intensief beziggehouden met de ontwikkeling van het landschap van Diepenheim en de betekenis van beeldende kunst daarin. Dit heeft geresulteerd in twee ‘buitenprojecten’,

waarvoor dit jaar de basis werd gelegd en die zich in de komende jaren verder zullen ontwikkelen: het Gazebo van Urbain Mulkers en de ‘The Diepenheim Tapes/Types’ van Arno van der Mark. De twee projecten kunnen worden opgevat als richtinggevend voor het beleid van de vereniging in de toekomst.

Na vijf jaar Kunstvereniging passen woorden van dank aan de kunstenaars die deze periode gestalte gaven, maar ook aan de vele medewerkers van de vereniging zelf.
Een bruisend feest is op zijn plaats. Dit wordt gehouden op zaterdag 2 september.
Namens alle betrokkenen nodig ik u van harte uit dit feest met ons te vieren.

Harrie ten Dam,
voorzitter Kunstvereniging Diepenheim

+ jubileumbulletin
+ Diepenheim 1994 (Urbain Mulkers over Het Gazebo van Diepenheim)
+ info Diepenheim Prenten

Credits

Fotografie
Jan Teger e.a.

Activiteiten