COMMUNITY Stekjesdag

Heb je tuinplanten die je kunt stekken of delen en wil je daarmee bijdragen aan meer diversiteit in de kunstenaarstuinen van herman de vries? Kom dan op zaterdag 13 april naar Drawing Studio aan Kuimgaarden 1. Daar schenken vrijwilligers van Drawing Centre Diepenheim en IVN Diepenheim koffie en thee en verzamelen ze stekjes en ideeën om de kruidlaag in de tuinen aan het Broenshof te gaan verrijken.

Aanleiding is de teruglopende biodiversiteit in de tuinen van herman de vries. Hij ontwierp naar aanleiding van een opdracht van toen nog Kunstvereniging Diepenheim drie aaneengeschakelde tuinen aan het Broenshof in Diepenheim. De Wintertuin, Seringentuin en Vlindertuin zijn kleine botanische verzamelingen die niet alleen de rijkdom en diversiteit van de natuur tonen, maar daar ook actief aan bijdragen. Dat was althans de bedoeling toen de tuinen in 2012 werden aangelegd.

De verscheidenheid aan planten en struiken is de afgelopen jaren steeds verder afgenomen. Door droogte, maar vooral ook door het verdwijnen van de kruidlaag van bloeiende grassen en distels waar insecten en vlinders zich thuis voelen. Met een inzameling van plantenstekken uit de omgeving hopen we een begin te maken met een levendige ‘ruilhandel’ van zaden en stekken die hier goed gedijden en een inspirerende uitwisseling op gang te brengen hoe je samen kunt werken aan meer biodiversiteit.

De stekjesdag op zaterdag 13 april vormt de start van de samenwerking tussen het Drawing Centre en de IVN. Samen zoeken we nu vrijwilligers die samen met hen het project mee willen helpen vormgeven.

De verzamelde stekjes krijgen straks eerst een plekje in de achtertuin van het Drawing Centre. In het najaar, als de plantjes wat groter zijn, worden ze overgeplaatst naar de tuinen van herman de vries. In de tussentijd gaan de vrijwilligers op werkbezoek naar het Groene Lab van Rijksmuseum Twenthe en andere heemtuinen in de omgeving om inspiratie op te doen.

Iedereen is van harte welkom om aan te sluiten!

Wanneer: zaterdag 13 april van 11.00 tot 14:00 uur
Waar:
Drawing Studio aan Kuimgaarden 1 in Diepenheim.

Activiteiten