URBAIN MULKERS Gazebozondag

Het Gazebo van Diepenheim is een bijzondere tuin, ontworpen en ontwikkeld door de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers. De realisatie van het Gazebo is gestart in 1995 en zal in het voorjaar van 1999 definitief voltooid worden. Om dan met succes de unieke Hosta-collectie te kunnen onderbrengen in de rode beuken-kamer moet deze herfst het terrein voorbereid worden. Door middel van een origineel padenpatroon worden plantbedden aangelegd. Dit patroon van wandelpaden is geïnspireerd op de tekening van de nerven van een Hostablad.

Met behulp van Diepenheimers en onder deskundige leiding van de Hacron wordt het terrein bewerkt en gespit en de paden ingekruid met boomschors. Hierna zal het Gazebo nog even winterrust gegund worden tot het volgend voorjaar wanneer met het nodige ceremonieel de duizend verschillende Hosta’s definitief geplant gaan worden.

Zondag 18 oktober zullen de herfstwerkzaamheden klaar zijn. ledereen is dan tussen 14.00 en 17.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen bij het Gazebo en een kopje koffie te drinken in de Kunstvereniging. Bij het bezoek heeft men ruim de gelegenheid om te praten met de kunstenaar en de uitvoerders.

Belangstellenden kunnen ook nu nog het project steunen door adoptie van één of meerdere Hosta’s à f 50,- uit de originele Gazebo-collectie. Na toezending van aangehechte kaart en ontvangst van het betreffende bedrag wordt een Hostacertificaat toegezonden. De geadopteerde scheurlingen van de moederplant kunnen in de lente van 1999, bij de officiële opening van het Gazebo worden afgehaald. Op dit moment hebben al meer dan driehonderd adopties plaatsgevonden.

+ uitnodiging
+ persbericht
+ nieuwsbrief

Credits

Fotografie
Henk Kamperman

Activiteiten